Implantologia

Implant zębowy (dentystyczny) to najnowocześniejsze rozwiązanie w leczeniu braków w uzębieniu. Jest to niewielka tytanowa śruba, którą wszczepia się w kość szczęki lub żuchwy. Tytan jest wyjątkowym materiałem o właściwościach biokompatybilnych, dzięki którym integruje się z tkankami i zostaje przyjęty przez organizm. W ten sposób implanty mogą zostać stabilnie osadzone w jamie ustnej, stanowiąc podstawę do zamocowania estetycznej pracy protetycznej, np. korony, mostu czy protezy całkowitej.

Przebieg leczenia implanto-protetycznego

Uzupełnienie brakujących zębów z wykorzystaniem implantów jest złożonym procesem leczniczym który w standardowej sytuacji składa się z 6 etapów postępowania:

I ETAP PLANOWANIE

,,Korzyści płynące z dobrego planowania są ogromne. Szacuje się, że każda minuta poświęcona na planowanie pozwala zaoszczędzić dziesięć minut pracy‘‘
~Brian Tracy

Prawidłowe planowanie to podstawa i gwarancja leczenia zakończonego pełnym sukcesem. Ten etap leczenia jest ważną jeśli nie najważniejszą częścią całego procesu. Aby postawić prawidłową diagnozę, ocenić sytuację kliniczną i przedstawić pełen plan leczenia niezbędne są wcześniejsze badania diagnostyczne: badanie kliniczne pacjenta (badanie wewnątrz i zewnątrzustne), badania obrazowe (pantomogram , tomografia komputerowa). Wszystkie te działania mają na celu dokładne przeanalizowanie obecnego stanu uzębienia i zaproponowanie najbardziej korzystnego i optymalnego planu jego leczenia. Takie postępowanie wymaga czasu ale tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić bezpieczeństwo i przewidywalność dalszego postępowania.

Pierwszy etap procedury implantologicznej w FaceDent Clinic

Często pacjenci oczekują przedstawienia konkretów planu leczenia (koszty, czas leczenia) już na pierwszej wizycie, co tylko w nielicznych mniej skomplikowanych sytuacjach klinicznych jest możliwe. Osobiście przykładam bardzo dużą wagę do tego etapu leczenia dlatego prawie wszystkim pacjentom przed przystąpieniem do określenia metod leczenia wykonuje badanie tomografii komputerowej (CBCT) szczęki i żuchwy. Tylko badanie CBCT pozwala na zobrazowanie struktur zebów i tkanki kostnej twarzoczaszki w 3 płaszczyznach co daje pełny trójwymiarowy obraz. Jest to niezwykle ważne szczególnie w sytacji kiedy planowane jest wszczepienie implantu który posiada swój przestrzenny kształt. Tylko na tej podstawie jestem w stanie precyzyjnie zaplanować długość i średnicę implantu.

Określenie rozmiaru implantu to tylko jeden z elementów planowania zabiegu, kolejnym niezmiernie ważnym etapem jest jego przestrzenne rozmieszczenie. Implant powinien być wszczepiony w sposób optymalny, tak aby w późniejszym czasie mógł służyć jako filar do uzpełnień protetycznych. Istnieje ryzyko że implanty wszczepiane z tak zwanej ,,wolnej ręki‘‘ mogą zostać umieszczone w złym miejscy, złej osi i przez to nie będą mogły w prawidłowy sposób spełniać swojej funkcji jako filaru.

Szczegółowy widok pierwszego etapu procedury implantologicznej w FaceDent Clinic

Aby uniknąć tego rodzaju problemów w sytuacjach które tego wymagają wykonuje przed zabiegiem szablon chirurgiczny. Dzięki temu narzędziu pomocniczemu zawierającemy prowadnicę i tuleję implanty są wszczepiane bardzo precyzyjnie dokładnie w miejsca wcześniej zaplanowane na obrazach z CBCT. Szablony w pierwszej kolejności są projektowne wirtualnie w oprogramowaniu komputerowym kompatybilnym z badaniem tomografii komputerowej a następnie zatwierdzony projekt jest przesyłany do pracowni i drukowany na drukarce 3D. Tak otrzymany szablon jest gotowy do użycia . Stosowanie tego rodzaju rozwiązań daje wiele korzyści. Dzięki temu znacznie skraca sie czas zabiegu chirurgicznego, postępowanie jest bardzo bezpieczne i przwidywalne. Wszczepy wprowadzane są dokładnie według wczesniej założonego plany.

Osobiście uważam , że pomimo pewnych dodatkowych nakładów finansowych wszędzie tam gdzie możliwe jest zminimalizowanie problemów i powikłań powinniśmy do tego dążyć i czerpać z najnowszych osiągnięć technologicznych.

II ETAP ZABIEG CHIRURGICZNY

Część chirurgiczna polega na wszczepieniu implantów, czyli tytanowych śrub zastępujących korzenie zębów, w tkankę kostną wyrostka zębodołowego pacjenta.

Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, jest zatem całkowicie bezbolesny. Zabieg chirurgiczny polega na nacięciu dziąsła nad miejscem planowanego umieszczenia implantu. Następnie implantolog nawierca w kości otwór, tak zwane łoże kostne, którego rozmiar ściśle odpowiada wcześniej dobranemu rozmiarowi i rodzajowi wszczepianego implantu. W tak przygotowane łoże kostne implantolog wkręca jałowy implant, przenosząc go za pomocą zintegrowanego przenośnika. Po kontroli tak zwanej stabilizacji pierwotnej (wszczepiony implant musi tkwić nieruchomo w kości, co jest warunkiem zrośnięcia się implantu z kością), górna powierzchnia implantu, czyli powierzchnia nośna dla przyszłej pracy protetycznej, jest zabiezbieczana tak zwaną śrubą zamykającą. Nad tak przygotowanymi i wszczepionymi implantami ponownie zaszywa się dziąsło. Implanty pozostają niewidoczne, a po całkowitym wygojeniu się dziąsła, co zwykle trwa kilkanaście dni, praktycznie nie ma śladu po przebytym zabiegu. Na tym część chirurgiczna leczenia implantologicznego kończy się, jeśli nie liczyć zdjęcia szwów, które ma miejsce 1-2 tygodnie po zabiegu implantacji.

III ETAP GOJENIE – OSTEOINTEGRACJA

Bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym wszczepienia implantu rozpoczyna się proces zwany osteointegracją, czyli gojenie się tkanki kostnej wokół implantu. Z chwilą wprowadzenia implantu w tkankę kostną uzyskuje on stabilizację pierwotną (wstępną) lecz dla pełnego zintegrowania i stabilizacji musi on uzyskać stabilizację wtórną (końcową). W stanardowej procedurze zajmuje to ok. 3 miesięcy dla żuchwy (łuk zebowy dolny) i ok. sześciu miesięcy dla szczęki (łuk zębowy górny). W wielu przypadkach dzięki zastosowaniu odpowiednich implantów z modyfikowaną powierzchnią można znacząco skrócić ten okres, nawet do 3 tygodniu lub wręcz wykonać odbudowe korony zęba bezpośrednio po wszczepieniu implant. W każdym przypadku w okresie kiedy implant integruje się z kością można korzystać z dotychczasowych uzupełnień protetycznych , lub uzupełnień tymczasowych wykonanych na potrzeby zaplanowanego leczenia.

Należy pamiętać, że od reguły istnieją wyjątki, dlatego każdy plan leczenia implantologicznego jest ustalany indywidualnie.

Trzeci etap procedury implantologicznej, przygotowanie miejsca na implant w FaceDent Clinic

IV ETAP ODSŁONIĘCIE IMPLANTU

Gdy upłynie ustalony wcześniej czas przeznaczony na gojenie, następuję odsłonięcie implantu. Jest to ważny etap leczenia, często bagatelizowany w całościowym planie leczenia. Lekarz nacina błonę śluzową położoną bezpośrednio nad wszczepem i wkręca w implant tak zwaną śrubę gojącą.Śruba gojąca odpowiada za wygojenie się błony śluzowej w bezpośrednim otoczeniu implantu, a także modeluje kształt dziąsła pod przyszłą koronę protetyczną. Po około 2 tygodniach przystępujemy do ostatniego etapu – wykonania pracy protetycznej na implantach.

Z chwilą kiedy odsłaniam implant decyduję w jaki sposób będą kształtować się tkanki dziąsła w bezpośrednim sąsiedztwie z przyszła koroną zęba. Ma to ogromne znaczenie dla przyszłego użytkowania prac wspartych na implantach. Dlatego też, na tym etapie leczenia niezbędne są umiejętności z zakresu zarządzania tkankami miękkim w tym przypadku błoną śluzową jamu ustnej. Niejednokrotnie takie postępownie wymaga rozszerzenia działań o dodatkowe czynności takie jak przeszczep dziąsła/ tkanki łącznej z podniebienia, pogłębienie przedsionka jamy ustnej.

Czwarty etap procedury implantologicznej, wstawienie implantu w FaceDent Clinic

V ETAP PROTETYCZNY

Następny, końcowym etapem leczenia jest wykonanie odbudowy protetycznej. W trakcie tego etapu leczenia wykonuje się koronę, most lub protezę przymocowaną do implantów. Etap ten wykonywany jest na 3-4 wizytach i zajmuje 2-3 tygodnie. W trakcie wizyt pobierane są wyciski odwzorowujące położenie i ustawienie implantów w jamie ustnej, które przesyłane są do pracowni protetycznej gdzie wykonywana jest zaplanowana praca. Na tym etapie ustalany jest kolor, kształt i ustawienie przyszłych zębów. Często wykonywana jest dokumentacja fotograficzna która w znacznym stopniu ułatwia komunikację z pracownią protetyczną. Ostatnią czynnością jest umocowanie pracy protetycznej do implantu. Osobiście jestem zwolennikiem przykręcanych prac protetycznych.

Piąty etap procedury implantologicznej, finalizacja umieszczenia implantu w FaceDent Clinic

VI ETAP – OPIEKA PO ZAKOŃCZONYM LECZENIU

Pierwsza wizyta kontrolna następuje pół roku po zakończeniu leczenia. Badaniem ocenia się obecny stan kości , dziąsła oraz pracy protetycznej. Wykonywane jest punktowe zdjęcie RTG.

Kolejne wizyty następują w rok oraz dwa lata po zakończeniu leczenia. O następnych terminach wizyt decyduje lekarz prowadzący. Wizyty kontrolne są niezbędne aby zachować efekt leczenia. Wizyty kontrolne po zakończonym leczeniu są wizytami płatnymi zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Higiena jamy ustnej odgrywa bardzo ważną rolę w powodzeniu leczenia implantologicznego. Jeżeli implanty dentystyczne mają długo spełniać swoją rolę, zadaniem pacjenta jest utrzymanie wzorowej higieny jamy ustnej. Zdanie to wymaga samodyscypliny i ścisłej współpracy z lekarzem, a zaczyna się tuż po zakończeniu zabiegu. O implanty dbamy tak samo jak o własne zęby.

Potrzebujesz naszej pomocy?

Umów się na konsultację w Face Dent Clinic