Sprzęt

Air Liquide

Urządzenie do sedacji wziewnej

Sedacja wziewna to bezpieczna metoda walki z lękiem i stresem podczas zabiegów stomatologicznych. Polega na podaniu mieszaniny gazów medycznych za pomocą specjalnej maseczki. Metoda zapewnia pacjentowi uspokojenie i odprężenie przy zachowanej świadomości podczas całego zabiegu.

Implant center

Urządzenie do chirurgii

Nowoczesny, zaawansowany technologicznie sprzęt łączący technologię ultradźwiękową i mechaniczną. Posiada wiele trybów pracy i szeroki wachlarz ustawień przez co znajduje zastosowanie w zróżnicowanych obszarach klinicznych. Wykorzystywany jest zwłaszcza w chirurgii stomatologicznej i implantologii zapewniając tak potrzebną w tych dziedzinach precyzję i kontrolę

Mikroskop zabiegowy

Mikroskop zabiegowy jest nieocenionym narzędziem w pracy lekarza stomatologa zarówno w diagnostyce jak i leczeniu chorób zębów. Mikroskop zapewnia powiększenie dzięki któremu stomatolog może z jeszcze większą precyzją i dokładnością przeprowadzić zaplanowane leczenie. Najczęściej wykorzystywany jest w trakcie leczenia endodontycznego ale jest także przydatny przy leczeniu zachowawczym czy protetycznym.

Stożkowa tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa wiązką stożkową to badanie radiologiczne które pozwala na uzyskanie trójwymiarowego obrazu badanych tkanek – kości i zębów. Jest to badanie wykorzystywane w diagnostyce zmian w obrębie szczęki i żuchwy oraz stanowi podstawę planowania leczenia implantoprotetycznego. Dzięki bardzo dużej dokładności tomografia stożkowa jest także wykorzystywana do diagnostyki i planowania leczenia w chorobach miazgi zęba kiedy zdjęcie dwuwymiarowe jest niewystarczające.