Karol Dominiak

Absolwent Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chirurg szczękowo-twarzowy, starszy asystent w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. W czerwcu 2023 roku obronił pracę doktorską z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Należy do Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje przez udział w krajowych i zagranicznych kursach i konferencjach. W Face Dent Clinic zajmuje się implantologią i chirurgią stomatologiczną, a także prowadzi konsultacje w zakresie onkologii głowy i szyi.

Poznaj pozostałych członków zespołu