Joanna Huzior – Szczodry

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie była aktywnym uczestnik w Kole Naukowym przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej oraz, po ukończeniu studiów, nauczycielem akademickim w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych w dziedzinie stomatologii zachowawczej, a także autorem i współautorem wystąpień przedstawionych na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. zajmuje się głownie stomatologią zachowawczą oraz estetyczną i protetyką. Wykonuje również zabiegi z użyciem toksyny botulinowej oraz wybrane zabiegi z medycyny estetycznej. Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

Poznaj pozostałych członków zespołu