Aleksandra Wróblewska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Specjalizuje się w leczeniu endodontycznym w mikroskopie.

Poznaj pozostałych członków zespołu